5 CORE TOOLS

5 Core Tools, 5 công cụ quan trọng trong ngành ô tô như APQP, PPAP, FMEA, MSA và SPC. Các công cụ này đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro, đáp ứng yêu cầu khắc khe nhất của khách hàng.

5 core tools, iatf 16949

Trong ngành công nghiệp ô tô, áp dụng IATF 16949, việc đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng để đạt được sản phẩm an toàn, tin cậy và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Để giải quyết những thách thức này, ngành ô tô đã phát triển 5 Core Tools quan trọng nhằm tăng cường hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 Core Tools cốt lõi trong lĩnh vực ô tô và vai trò quan trọng của chúng.

5 Core tools là gì?

5 Công cụ Chất lượng Cốt lõi là một tập hợp các phương pháp tuần tự tạo thành các yếu tố cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tiêu chuẩn IATF 16949.

Trọng tâm là sớm loại bỏ hoặc giảm thiểu các lỗi tiềm ẩn trong quy trình sản xuất—tập trung vào phòng ngừa

5 core tools/5 Công cụ Chất lượng Cốt lõi bao gồm:

 1. APQP (Advanced Product Quality Planning)/ Lập kế hoạch chất lượng sản phẩm nâng cao
 2. PPAP (Production Part Approval Process)/ Qúa trình phê duyệt phần sản xuất
 3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)/ Phân tích tác động sai lỗi
 4. MSA (Measurement Systems Analysis)/Phân tích hệ thống đo lường
 5. SPC (Statistical Process Control)/ Kiểm soát quá trình thống kê

5 công cụ cốt lõi được AIAG công nhận là công cụ chất lượng tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp ô tô, mặc dù nó cũng được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất khác như hàng không vũ trụ, quốc phòng, y tế và dược phẩm.

Mục tiêu của 5 công cụ chất lượng cốt lõi

 • Thiết lập việc thông tin hợp lý giữa thiết kế và sản xuất.
 • Phát hiện các lỗi tiềm ẩn sớm hơn trước khi nó trở thành một vấn đề gây tốn kém chi phí.
 • Tạo ra các qúa trình đáng tin cậy, tốt hơn và nhanh hơn và tạo ra các sản phẩm đáng tin cậy, tốt hơn và rẻ hơn.

5 core tools,Tại sao 5 Công cụ Chất lượng Cốt lõi lại quan trọng?

Trong ngành sản xuất, chi phí chất lượng kém (COPQ) đo lường chi phí liên quan đến lỗi sản phẩm và qúa trình.

Do đó, 5 công cụ Chất lượng cốt lõi giảm chi phí chất lượng bằng cách giải quyết các vấn đề, đặc biệt là các lỗi nghiêm trọng, trước khi chúng trở thành vấn đề lớn sau khi sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Điều này được thực hiện bằng cách trao đổi thông tin và hiểu biết tốt hơn giữa khách hàng và nhà cung cấp.

5  core tools/ các bước áp dụng của 5 công cụ cốt lõi

Xem lưu đồ bên dưới:

5 core tools

Như vậy, công cụ được sử dụng đầu tiên sẽ là APQP, sau đó là thiết kế sản phẩm (DFMEA), thiết kế quá trình

( PFMEA), đến SPC, MSA và cuối cùng là bộ hồ sơ PPAP.

Đối với IATF 16949 thì 5 công cụ cốt lõi sẽ được vận dụng vào từng giai đoạn theo lưu đồ trên. Ngoài ra, bạn phải luôn nhớ rằng, hệ thống chất lượng luôn được kiểm soát và cải tiến. Vì vậy, khi đi vào sản xuất hàng loạt (Mass Production), các công cụ này vẫn luôn được áp dụng.

Tóm lược 5 Core Tools, các công cụ chất lượng cốt lõi trong IATF 16949

Lập kế hoạch chất lượng sản phẩm nâng cao (APQP)

APQP là khung qúa trình để phát triển các sản phẩm hoặc qúa trình mới được chỉ định bởi các mốc dựa trên thời gian cũng như đầu vào và đầu ra được xác định. Đây là một tài liệu điều chỉnh khả năng của nhà sản xuất để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng thông qua việc truyền thông, được tiêu chuẩn hóa và giảm độ phức tạp của việc lập kế hoạch chất lượng.

Quá trình APQP  trong IATF 16949 bao gồm 5 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Lập kế hoạch
 • Giai đoạn 2: Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
 • Giai đoạn 3: Thiết kế và Phát triển Qúa trình
 • Giai đoạn 4: Thẩm định sản phẩm và quá trình
 • Giai đoạn 5: Phản hồi và Cải tiến liên tục

Qúa trình phê duyệt bộ phận sản xuất (PPAP)

“Bộ phận/sản phẩm có thể được tạo ra để đáp ứng mong đợi của khách hàng không?”

PPAP là quá trình chính thức ghi lại khả năng của nhà cung cấp trong việc hiểu các yêu cầu của khách hàng, các kỳ vọng đã được đồng ý và ghi nhận, đồng thời sản xuất các bộ phận/sản phẩm theo cách đáng tin cậy và có thể lặp lại.

Báo cáo PPAP trong IATF 16949 bao gồm 18 yếu tố:

 • Hồ sơ thiết kế: Bản vẽ hoặc mẫu do khách hàng cung cấp. Hồ sơ thiết kế: Bản sao của bản vẽ hoặc mô hình do khách hàng cung cấp.
 • Tài liệu Thay đổi Kỹ thuật: Mô tả chi tiết các thay đổi của các bộ phận so với các phiên bản trước được gọi là Thông báo Thay đổi Kỹ thuật.
 • Phê duyệt kỹ thuật của khách hàng: Phê duyệt của khách hàng đối với các bộ phận sản xuất mẫu.
 • Phân tích tác động và chế độ lỗi thiết kế (DFMEA): Dự đoán lỗi thiết kế tiềm ẩn của sản phẩm.
 • Sơ đồ dòng quy trình: Tất cả các bước trong quy trình sản xuất bao gồm các thành phần, đo lường và kiểm tra.
 • Phân tích ảnh hưởng và chế độ lỗi quy trình (PFMEA): Dự đoán lỗi quy trình tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình sản xuất.
 • Kế hoạch kiểm soát: Chi tiết hóa kế hoạch chất lượng sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo quy trình sản xuất ổn định và đáng tin cậy.
 • Phân tích hệ thống đo lường (MSA): Tuân thủ tiêu chuẩn ISO hoặc yêu cầu của khách hàng. Thông thường Gage R&R để phân tích hệ thống đo lường nhằm đảm bảo rằng hệ thống đo lường của công ty là phù hợp đáng tin cậy
 • Kết quả đo lường: Một danh sách các kết quả đo lường được ghi chú trên bản vẽ hoặc mô hình được đánh giá đạt/không đạt.
 • Kết quả kiểm tra vật liệu : Tóm tắt mọi kiểm tra được thực hiện trên bộ phận, thường ở dạng DVP&R (Design Verification Plan and Report).
 • Nghiên cứu Qúa trình Ban đầu: Cho thấy các qúa trình quan trọng là đáng tin cậy. Bao gồm các biểu đồ SPC (kiểm soát quy trình thống kê).
 • Tài liệu về thí nghiệm: Tất cả các hồ sơ kiểm tra dùng cho việc thẩm định
 • Báo cáo phê duyệt mẫu (AAR): Sự chấp thuận của khách hàng về hình thức sản phẩm cuối cùng bao gồm màu sắc, kết cấu, độ vừa vặn, v.v.
 • Sản phẩm mẫu: Mẫu từ hoạt động sản xuất ban đầu.
 • Mẫu chính: Phần mẫu được ký bởi khách hàng và nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ kiểm tra: Danh sách chi tiết tất cả các công cụ được sử dụng để kiểm tra và đo lường các bộ phận.
 • Hồ sơ tuân thủ các yêu cầu cụ thể của khách hàng: Danh sách các yêu cầu cụ thể của khách hàng đối với qúa trình PPAP.
 • Part Submission Warrant (PSW): Tóm tắt toàn bộ PPAP đệ trình.

Cần trợ giúp để hiểu 5 Công cụ chất lượng cốt lõi? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay và Nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi 0812753919

Phân tích tác động sai lỗi (FMEA)

“Điều gì có thể xảy ra sai sót trong sản phẩm hoặc quá trình và nó có thể trở nên tồi tệ như thế nào?”

FMEA là một phương pháp đánh giá rủi ro để đánh giá các dạng lỗi tiềm ẩn, hậu quả và mức độ nghiêm trọng của những lỗi đó cũng như các hành động để ngăn chặn hoặc giảm thiểu những lỗi đó.

Có nhiều loại FMEA  trong IATF 16949 bao gồm thiết kế (DFMEA), sản xuất (PFMEA), v.v.

Phân tích rủi ro của FMEA được ưu tiên theo 3 loại:

 • Mức độ nghiêm trọng: Rủi ro ảnh hưởng xấu đến khách hàng như thế nào?
 • Sự xuất hiện: Rủi ro sẽ xảy ra thường xuyên như thế nào?
 • Phát hiện: Việc phát hiện rủi ro dễ dàng như thế nào?

Phân tích hệ thống đo lường (MSA)

“Làm thế nào để chúng tôi biết các công cụ mà chúng tôi đang sử dụng để đo lường là chính xác?”

MSA là một phân tích thống kê về độ tin cậy của toàn bộ hệ thống đo lường. Nó đánh giá sự thay đổi trong quá trình đo nằm trong dung sai chấp nhận được và bất kỳ dung sai không thể chấp nhận nào có thể là do lỗi của thiết bị/thiết bị đo, người vận hành, phương pháp đo, môi trường, v.v.

Hình ảnh phân tích hệ thống đo lường trong IATF 16949

5 core tools

Kiểm soát quy trình thống kê (SPC)

“Làm thế nào để chúng tôi biết quy trình của chúng ta (con người, công cụ, môi trường, v.v.) là đáng tin cậy?”

SPC là một phương pháp thống kê để kiểm soát chất lượng thu thập và phân tích dữ liệu biến đổi từ các phép đo của sản phẩm và quá trình—mục tiêu là xác định những gì nằm trong khả năng của quá trình và các hành động khắc phục đối với những gì nằm ngoài khả năng của quá trình.

Các công cụ SPC được sử dụng nhiều nhất trong IATF 16949 bao gồm:

Công cụ kiểm soát chất lượng:

 • Sơ đồ nhân quả
 • Bảng kiểm tra
 • Biểu đồ kiểm soát (phổ biến nhất)
 • Biểu đồ Histograms
 • Biểu đồ Pareto
 • Biểu đồ phân tán

Các công cụ bổ sung:

 • Phân tầng dữ liệu
 • Bản đồ lỗi

5 core tools

Tóm lại, Khi làm việc trong lĩnh vực Automotive,trước khi bắt đầu biết về các công cụ sử dụng trong IATF 16949, bạn phải nắm bắt được những hạng mục yêu cầu trong tiêu chuẩn này. Bởi vì với những công cụ này, không nhất thiết bạn chỉ áp dụng cho IATF 16949, mà còn có thể áp dụng vào công việc cụ thể của bạn. Đây là những công cụ tuyệt vời giúp bạn quản lý và cải tiến hệ thống chất lượng của doanh nghiệp mình.

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình chứng nhận của bạn:

Hotline: 0903376569
Email: dqscenter@gmail.com 
Công ty TNHH DQS CENTER
Địa chỉ: Số 617, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP HCM

Website : https://tuvanisovietnam.com

4.9/5 - (91 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *