LÀM THẾ NÀO ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BRC Ver 9 ?

 

BRC VER 9, Chứng chỉ BRC ver9 ? Chứng nhận BRCGS thường được coi là cực kỳ khó, nhưng nó không khó như hầu hết các tổ chức thực phẩm đã làm. Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC Ver 9 về An toàn Thực phẩm đảm bảo quản lý hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt chất lượng cao, tính hợp pháp và tính toàn vẹn của sản phẩm.

Brc-ver-9-chứng chỉ-chứng nhận

Bước 1: Các yêu cầu theo luật định, tuân thủ theo chứng nhận BRC Ver 9 

Yếu tố đầu tiên cần xem xét khi bắt đầu kinh doanh sản xuất thực phẩm là các yêu cầu theo luật định và pháp lý của quốc gia bạn định bán sản phẩm. Nhiều quốc gia có các yêu cầu cụ thể và yêu cầu đối với các doanh nghiệp thực phẩm của bạn thực hiện chứng nhận BRC (ver 9). Tìm hiểu các luật và quy định liên quan của quốc gia bạn đưa sản phẩm tới,để bắt đầu kinh doanh thực phẩm. Đảm bảo bạn đã quen thuộc với các yêu cầu cụ thể liên quan đến ngành của bạn. Nếu có các luật và quy định bạn cần tuân thủ trước khi bắt đầu hoạt động thực phẩm, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ đầy đủ.

Các yêu cầu theo luật định và pháp lý có thể xem xét tối thiểu như sau:

o Cơ sở thực phẩm và phân vùng chính xác

o Dòng quy trình, bao gồm nguyên liệu thô, sản phẩm dở dang, sản phẩm cuối cùng, chất thải, vật liệu đóng gói, nhân sự, phân phối nước, v.v.

o Đào tạo người phụ trách và người xử lý thực phẩm

o Kiểm soát dịch hại và quản lý chất thải

o Cấu trúc nhà xưởng, tuân thủ các quy định có liên quan, ví dụ: Sức khỏe và An toàn, v.v.

o Cung cấp các nguồn lực để đảm bảo xử lý thực phẩm an toàn, ví dụ: thiết bị làm lạnh, hộp đựng thực phẩm, thiết bị rửa tay, nhiệt kế, thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên, v.v.

Bước 2: Tính hợp pháp của sản phẩm theo BRC Ver 9

Ngành công nghiệp thực phẩm đã phát triển từ việc chỉ sản xuất thực phẩm đơn giản sang chế biến các sản phẩm thực phẩm khác nhau trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Nó đã trở nên dễ dàng hơn cho một người để trở nên sáng tạo và đổi mới. Tương tự, rủi ro về an toàn thực phẩm cũng tăng lên. Để tránh các sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm, người ta phải đảm bảo rằng sản phẩm mà họ dự định sản xuất tuân thủ các  thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng và luật pháp. Tham khảo ý kiến của các cơ quan ngành có liên quan, chuyên gia tư vấn độc lập và các cơ quan chính phủ có liên quan nếu không chắc chắn phải làm gì.

Bước 3: Thực hành GMP theo BRC Ver9 

Khi bạn đã tuân thủ các yêu cầu theo luật định và pháp lý, bạn phải tuân thủ các yêu cầu của các bên quan tâm. Các bên quan tâm có thể bao gồm khách hàng, người tiêu dùng, nhân viên, cơ quan kiểm toán, v.v. Sau đó, bạn có thể xác định và thực hiện các tiêu chuẩn hoạt động sẽ hỗ trợ duy trì các thực hành an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn này được gọi là Thực hành sản xuất tốt (GMP’s). Thực hành sản xuất tốt được áp dụng để giảm thiểu nhiễm chéo trong thực phẩm và duy trì an toàn thực phẩm trong các cơ sở xử lý thực phẩm và bao gồm: Làm sạch và khử trùng, quản lý chất thải, kiểm soát động vật gây hại, vệ sinh cá nhân và sự sạch sẽ…

Để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn triển khai hiệu quả Thực hành sản xuất tốt, tất cả nhân viên tham gia vào doanh nghiệp của bạn phải được đào tạo phù hợp. Các can thiệp đào tạo về an toàn thực phẩm được thực hiện để ngăn chặn thực phẩm bị nhiễm chéo bởi bất kỳ yếu tố nguy hại nào. Nhiều tổ chức có uy tín đang cung cấp các hỗ trợ đào tạo khác nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ cần xác định biện pháp, nội dung  đào tạo nào phù hợp nhất với nội tại công ty và nhân viên của mình.

Bước 4: Tuân thủ HACCP, kế hoạch an toàn thực phẩm-BRC(VER9)

HACCP, phải được thực hiện để nâng cao hơn nữa an toàn thực phẩm trong cơ sở kinh doanh hoặc xử lý thực phẩm. HACCP xem xét các rủi ro trong quá trình xử lý thực phẩm có thể dẫn đến nhiễm bẩn thực phẩm. HACCP có 12 giai đoạn, với 5 giai đoạn đầu được gọi là giai đoạn sơ bộ của HACCP và 7 giai đoạn cuối được gọi là 7 nguyên tắc của HACCP. HACCP là một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo rằng bạn đưa ra các biện pháp kiểm soát đối với những rủi ro đã lường trước do bản chất của qúa trình, loại sản phẩm được xử lý và môi trường nơi thực phẩm đang được xử lý. HACCP đã được bao gồm trong Yêu cầu  của tiêu chuẩn BRC (Kế hoạch An toàn Thực phẩm / HACCP).

Bước 5: Cần có các loại đào tạo khác nhau phù hợp yêu cầu để có chứng nhận BRC(Ver9)

Có nhiều cách đào tạo khác nhau cần thiết cho nhân viên trong ngành thực phẩm. Dưới đây là những người xử lý thực phẩm chính và yêu cầu đào tạo của họ:

Nhóm HACCP phải là một nhóm đa ngành với các thành viên từ các phòng ban khác nhau trong tổ chức. Nhóm HACCP phải có kiến thức nâng cao về HACPP và các kiến thức cụ thể khác về sản phẩm, quy trình và các mối nguy liên quan. Các biện pháp đào tạo khác mà nhóm HACCP nên có là hiểu biết cơ bản về an toàn thực phẩm, phòng vệ và gian lận thực phẩm cũng như quản lý chất gây dị ứng.

Nhân viên cần được đào tạo về vệ sinh cá nhân và vệ sinh thực phẩm và hiểu biết cơ bản về an toàn thực phẩm, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quản lý cháy nổ.

Những người xử lý thực phẩm nói chung phải có hiểu biết cơ bản về an toàn thực phẩm, các điểm kiểm soát nguy cơ tới hạn, gian lận và phòng chống thực phẩm, quản lý chất gây dị ứng, vệ sinh cá nhân và thực hành sản xuất tốt.

Bước 6: BRC (Ver 9) yêu cầu cơ bản

Có các yêu cầu cơ bản của Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC(ver 9), đó là: Cam kết của quản lý cấp cao về An toàn thực phẩm / Kế hoạch HACCP, Đánh giá nội bộ, Quản lý nhà cung cấp nguyên vật liệu, Hành động khắc phục và phòng ngừa, Truy xuất nguồn gốc, Bố cục, dòng sản phẩm và sự phân biệt, Vệ sinh , Quản lý các chất gây dị ứng, Kiểm soát hoạt động, Kiểm soát dán nhãn và đóng gói, và Đào tạo về các khu vực xử lý, chuẩn bị, chế biến, đóng gói và bảo quản nguyên liệu thô. Các phát hiện đánh giá về các yêu cầu cơ bản có thể dẫn đến việc đóng cửa cơ sở hoặc mất chứng nhận.

Bước 7: Vấn đề Kiểm tra lỗ hổng / Đánh giá trước chứng nhận BRC (Ver 9)

Trước khi tiếp cận tổ chức chứng nhận, bạn có thể chọn tiến hành Đánh giá rà soát theo tiêu chuận BRC(Ver 9). Đánh giá này sẽ hỗ trợ bạn xác định các lỗ hổng trong hệ thống hiện tại của bạn, trước khi đánh giá bên ngoài. Điều này sẽ cần phải được thực hiện trước khi chứng nhận. Trong quá trình đánh giá rà soát nội bộ, Đánh giá viên nội bộ sẽ xem xét hệ thống quản lý hiện đang được thực hiện và các hoạt động của nó. Sau đó, đánh giá viên nội bộ sẽ thông báo cho tổ chức về bất kỳ sự không phù hợp nào cần phải loại bỏ. Tổ chức phải giải quyết tất cả các điểm không phù hợp được nêu ra trước khi tổ chức chứng nhận BRC (Ver 9) được mời đánh giá chứng nhận.

Bước 8: Làm thế nào để đăng ký chứng nhận BRC (Ver 9) và Tổ chức Chứng nhận sẽ yêu cầu những gì?

Khi bạn đã xác định rằng mình đã sẵn sàng, bạn có thể liên hệ với Tổ chức chứng nhận được công nhận. Đảm bảo rằng Tổ chức Chứng nhận (CB) được các tổ chức công nhận quốc tế coi là có thẩm quyền và được chấp thuận để đánh giá Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC. Các Tổ chức Chứng nhận sử dụng các đánh giá khác nhau để đánh giá xem người đăng ký/khách hàng có tương thích với Tiêu chuẩn BRC(Ver 9)mà bạn đã đăng ký hay không.

Hầu hết các tổ chức chứng nhận sẽ yêu cầu như sau:

Với tư cách là người Yêu cầu, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn do CB cung cấp hoặc một đề xuất phù hợp nêu rõ nhu cầu của tổ chức mà tổ chức chứng nhận có thể cung cấp. Tổ chức chứng nhận cũng sẽ cần thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, bản chất của quy trình, tài liệu hiện có, quy mô của cơ sở, số lượng công nhân, mô hình ca làm việc, địa điểm, phạm vi sản phẩm, v.v., để hiểu cấu trúc của tổ chức.

Bước 9: Tiêu chuẩn toàn cầu BRC (Ver 9), Các Tổ chức chứng nhận được công nhận

Ở Việt Nam, các cơ quan sau đây được công nhận Chứng nhận BRC: SGS , BV..

 Bước 10: Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đánh giá chứng nhận BRC (Ver 9) ?

Đánh giá viên thu thập thông tin thông qua quan sát trực quan, xem xét tài liệu, phỏng vấn và Kiểm tra thực tế. Đánh giá viên sẽ xem xét các tài liệu, bao gồm các thủ tục, chính sách, hồ sơ, hướng dẫn công việc và thông tin liên quan. Họ sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin được ghi trong các tài liệu này và tiến hành phỏng vấn các nhân viên có liên quan với tư cách là đối tượng được đánh giá. Đánh giá viên sẽ dành thời gian đáng kể trong cơ sở sản xuất và tiến hành các xem xét, truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, đánh giá viên sẽ xem hướng việc đánh theo dòng chảy sản phẩm và kiểm soát nhãn mác sản phẩm…phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn BRC(Ver 9)

Sau khi đánh giá viên đã thu thập bằng chứng đáng kể từ thông tin được cung cấp và tất cả các quan sát trong cơ sở, họ sẽ quyết định xem Tổ chức bạn có tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn BRC hay không. Tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả nhân sự liên quan chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều có mặt trong quá trình đánh giá, tức là trưởng nhóm an toàn thực phẩm, quản lý cấp cao, phiên dịch viên (nếu cần) và hướng dẫn viên. Tất cả các hồ sơ và tài liệu của FSMS phải sẵn có và có thể kiểm chứng được.

Bước 11: Chứng nhận BRC(Ver 9) Thực tế

Điều cần thiết là phải hiểu quy trình đánh giá đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bán lẻ theo chương trình hoặc các doanh nghiệp có ý định lấy chứng nhận.

Đánh giá báo trước và không báo trước

Việc đánh giá có thể được thực hiện thông báo hoặc không thông báo. Các cuộc đánh giá đã công bố được thực hiện dựa trên thỏa thuận về ngày giữa cơ sở và tổ chức chứng nhận. Đánh giá không báo trước là khi tổ chức chứng nhận đến thăm một địa điểm mà không thông báo trước cho tổ chức. Các tổ chức có một tùy chọn để đánh giá thông báo hoặc không báo trước. Đối với các tổ chức chưa được chứng nhận, việc không báo trước chỉ có thể được thực hiện sau một năm kể từ khi đăng ký chứng nhận.

Kết quả đánh giá

Các mức độ không phù hợp:

Sự phù không phù hợp nghiêm trọng cho thấy sự thất bại nghiêm trọng trong việc tuân thủ an toàn thực phẩm hoặc vấn đề pháp lý hoặc một phát hiện chính, không đáp ứng một điều khoản chính, không đáp ứng một điều khoản cơ bản.

Sự không phù hợp nghiêm trọng cho thấy sự thất bại đáng kể trong việc đáp ứng các yêu cầu của ‘tuyên bố về ý định’ hoặc bất kỳ điều khoản nào của Tiêu chuẩn. Một tình huống được xác định dựa trên bằng chứng khách quan có sẵn, làm dấy lên nghi ngờ đáng kể về sự phù hợp của sản phẩm được cung cấp.

Sự không phù hợp nhỏ cho thấy một điều khoản chưa được đáp ứng đầy đủ, nhưng dựa trên bằng chứng khách quan, sự phù hợp của sản phẩm không bị nghi ngờ.

Bước 12: Đánh giá chứng nhận BRC (Ver 9)  

Không giống như FSSC 22000, BRC là chứng nhận hàng năm. Tần suất đánh giá được xác định bằng cách phân loại mà một tổ chức được chứng nhận. Tần suất có thể từ 12 đến 6 tháng, trong đó các tổ chức có mức độ tuân thủ cao được đánh giá 12 tháng một lần và những Tổ chức có mức độ tuân thủ thấp hoặc được phát hiện có nhiều dấu hiệu không tuân thủ nhỏ. Ít nhất 2 hoặc 3 điểm không tuân thủ nghiêm trọng được đánh giá sáu tháng một lần.

Tổ chức có trách nhiệm tiến hành đánh giá với tần suất xác định để duy trì chứng nhận.

Bước 13: Làm thế nào để duy trì chứng nhận BRC (Ver 9)?

Để duy trì chứng nhận BRC(VER9), trước tiên tổ chức cần nhất quán trong việc đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn bằng cách đảm bảo sự tuân thủ xuyên suốt. Ngoài ra, tổ chức sẽ cần đảm bảo rằng các cuộc đánh giá chứng nhận lại diễn ra theo lịch trình. Kết quả đánh giá phải được gửi trong khoảng thời gian nhất định và các hành động khắc phục phải được gửi cho tổ chức chứng nhận để được cấp giấy chứng nhận. Điều này cho thấy cam kết của tổ chức trong việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm duy trì an toàn thực phẩm.

Bước 14: Chứng nhận BRC (Ver 9) áp dụng cho những ngành nào?

Tiêu chuẩn BRC áp dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm thực phẩm và đồ uống, sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi, đóng gói thực phẩm..

 Lợi ích của Chứng nhận BRC (ver 9)

Một số lợi ích của Chứng nhận BRC (ver 9) là:

-Công nhận quốc tế vì BRC (ver 9) là công nhận GFSI

-Đánh giá độc lập, đáng tin cậy về hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm

-Cung cấp báo cáo và chứng nhận có thể được khách hàng chấp nhận thay cho các cuộc đánh giá của họ, do đó giảm thời gian và chi phí của doanh nghiệp

-Tăng thêm các hợp đồng xuất khẩu thông qua đạt chứng chỉ BRC(Ver)9.

-Đáp ứng yêu cầu khách hàng

-Tạo niềm tin cao với khách hàng thông qua chứng nhận tiêu chuẩn BRC(Ver9)

Tiêu chuẩn BRC(Ver 9) cung cấp hướng dẫn về các biện pháp kiểm soát sản phẩm và vận hành để đảm bảo sản phẩm được sản xuất đáp ứng các tiêu chí đã xác định  của Tiêu chuẩn BRC. Nhiều người tự hỏi, làm thế nào tôi có thể đạt được chứng nhận với Tiêu chuẩn này? Với tư cách là Tư vấn BRC của DQS Center ( DQSC), chúng tôi đã soạn thảo một danh sách các bước mà chúng tôi tin rằng có thể giúp bạn hoặc tổ chức của bạn hiểu hơn và hướng tới đạt được chứng nhận BRC(Ver 9).

DQS CENTER cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận, với các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được công nhận trên phạm vi toàn cầu. Với trách nhiệm Đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp, cùng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và phương châm kinh doanh Hài hòa cùng phát triển của mình, DQS CENTER không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ, mà còn là đối tác đáng tin cậy, người bạn đồng hành chia sẽ các khó khăn vướng mắc với doanh nghiệp trong quá trình vận hành hệ thống .

 

Liên hệ với chúng tôi để bắt đầu quá trình chứng nhận của bạn:

Hotline: 090 3376 569
Email: dqscenter@gmail.com 
Công ty TNHH DQS CENTER
Địa chỉ: Số 617, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, TP HCM

Website : https://tuvanisovietnam.com

4.9/5 - (264 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *